TLK kompensavimas

 

Klinikoje teikiamos dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos iš PSDF biudžeto

  • Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.
  • Asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dallies nedarbingais
  • Vaikams iki 18 metų

Dantų protezavimo paslaugoms suaugusiems kompensuojama 1300 balų, o vaikams 4000 balų. Balo vertę nustato teritorinė ligonių kasa.